Iaido

Iaido, of de kunst van het zwaardtrekken, wordt beoefend met een "iaito" (een onscherpe kopie van een Japans zwaard) of, voor gevorderden, met een "shinken" (een scherp zwaard).
In iaido concentreert de beoefenaar zich om in één vloeiende beweging, zonder aarzeling, het zwaard te trekken ter verdediging van zichzelf of anderen. Aldus verwerft hij kennis in het gebruik van het wapen voor gevechtsituaties met één of meerdere tegenstanders. Tijdens het oefenen zijn de tegenstanders uiteraard ingebeeld!
Het vergt behoorlijk wat concentratie om een correcte houding en balans te bekomen, en om zichzelf te beheersen tijdens momenten van spanning en gevaar. Het uiteindelijke doel van iaido is het verkrijgen van harmonie tussen lichaam en geest.
De meest beoefende stijlen zijn Muso Shinden Ryu en Muso Jikiden Ryu.